İLKYARDIM NEDİR ?

İlkyardım; kaza ya da ani hastalık durumunda sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde, profesyonel sağlık ekibi gelinceye kadar durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, eldeki imkânlarla yapılan müdahalelerdir.
Bu müdahaleler profesyonel sağlık ekibi gelinceye, kazazede yaşam belirtileri gösterinceye ya da ilkyardımcı yorgunluktan tükeninceye kadar devam eder.

DOĞRU VE ETKİLİ MÜDAHALE ÖNEMLİDİR!

Kazazedenin yaşamsal fonksiyonlarının durduğu ya da durmak üzere olduğu kaza ya da yaralanmalarda, ilkyardımın ilk 5 dakika içinde başlatılması hayati önem taşır.  Yapılan çeşitli çalışmalarda ülkemizde kazalar sonucu yaralıların %90’ından fazlasının olay yerinde herhangi bir müdahale yapılmadan hastaneye ulaştırıldığı gösterilmiştir.  Kaza ölümlerinin %10’u ilk 5 dakika içinde, %54’ü ise ilk 30 dakika içinde meydana gelmektedir. Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.

MÜDAHALE İÇİN GEÇERLİ İLKYARDIMCI SERTİFİKASI ZORUNLUDUR

“İlkyardım Eğitimi” 2002 yılında yapılan yasal düzenlemeyle  ZORUNLU EĞİTİMLER kapsamına alınmıştır.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği'ne göre kamu ya da özel fark etmeksizin tüm işyerlerinde, sitelerde, alışveriş merkezlerinde, okullarda ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.