Güncelleme Eğitimi Nedir?

İlkyardım Güncelleme eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası“ bulunan eğitmenlerce 'Temel ilkyardım eğitimi' sonrasında İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan sınavdan başarılı olarak sertifika alan katılımcıların belgelerinin 3 yılda bir yenilenmesi için gerekli olan eğitimdir.

Daha önce OED eğitimi almamış kişiler Güncelleme Eğiimlerini OED eğitimi ile birlikte almak zorundadırlar. Aksi taktirde eğitimleri geçersiz sayılacaktır.

güncelleme süresi ve Ücreti

Güncelleme eğitiminin süresi ve ücreti temel ilkyardım eğitiminin süresinin ve ücretinin yarısı kadardır. Bu nedenle sertifikaların geçerlilik süresinin iyi takip edilmesi gerekir. Kalite İlkyardım sizin yerinize geçerlilik süresini takip ederek zaman ve ekonomik anlamda destek olmaktadır. 

Güncelleme eğitiminde ana hedef, katılımcının bilgilerini tazelemek, ilkyardım bilgilerinde değişiklik olmuş ise bu değişiklikleri aktarmak, katılımcının bilgi ve deneyim eksikliği olan konuların pekiştirilmesini sağlamaktır.

OED Eğitimi

OED, bir defibrilatör türüdür ve defibratörler kalbe şok uygulaması yapmaya yarayan cihazlardır. OED, ani kalp durması sırasında göğse yapıştırılan pedler (elektrotlar) vasıtası ile kalbe şok verilmesini sağlayan hafif, kullanımı kolay ve taşınabilir bir cihazdır. Bu cihazlar OED kullanımını kapsayan ilk yardım eğitimi almış herkes tarafından kullanılabilir.

Temel ilkyardım eğitimine katılıp sertifika sahibi olan kişiler bu eğitime katılabilirler.